نوشیدن زاویه شبانه باشگاه باشگاه شبانه

نوشیدن: زاویه شبانه باشگاه باشگاه شبانه لاله‌های برفی مسافر شکوفه‌ها آلمان انگلستان

گت بلاگز مازندران پروازهای یک شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

پروازهای یک شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از ساری، پروازهای یک شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

زمان اجرا

پروازهای یک شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

مسیر پرواز

خروج

ورود

یکشنبه

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

عسلویه ساری

09:00

10:45

ساری عسلویه

11:45

13:30

پروازهای یک شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

شیراز ساری

10:15

11:50

ساری شیراز

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

12:20

14:00

بغداد – ساری

11:40

پروازهای یک شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

13:40

ساری – نجف

14:40

16:50

مشهد ساری

13:00

14:00

ساری – مشهد

15:00

16:00


عبارات مهم : شیرازانتهای پیام/ع

واژه های کلیدی: شیراز | پرواز | فرودگاه | پرواز یک شنبه | فرودگاه بین المللی | فرودگاه دشت ناز | فرودگاه ساری | مسیر پرواز

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog